ul. Adama Mickiewicza 57, Jastarnia

58 67 53 056 500831127 albatros.jastarnia@wp.pl

 

Pragnąc zapewnić wszystkim gościom przyjazne warunki wypoczynku prosimy o dostosowanie się do naszego regulaminu.

§ 1

 1. Pobyt w Albatrosie rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Poza sezonem letnim możliwe jest późniejsze opuszczenie pokoju lub wcześniejsze zakwaterowanie po uprzednim ustaleniu z właścicielem.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje CISZA NOCNA od godz. 22:00 do godz. 6:00.

   

§ 2

 1. Właściciel może odmówić świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokój innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie. 
 2. W pokoju mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt.
 3. Wprowadzenie osób trzecich na teren obiektu musi być uprzednio zgłoszone do właściciela.
 4. W całym domu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA, ZAKAZ SMAŻENIA RYB. Nieprzestrzeganie ZAKAZU wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem 500 zł.
 5.  

§ 3

 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. 
 2. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich winy, a które nie zostały wcześniej zgłoszone właścicielom. 
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju wartościowe przedmioty.

   

§ 4

 1. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu lub zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych
 2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. 
 3. Płatność można zrealizować na miejscu gotówką, kartą płatniczą lub przelewem 7 dni przed planowanym przyjazdem.
 4. W przypadku zgubienia klucza goście ponoszą opłatę w wysokości 200 zł
 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
 6. PARKING BEZPŁATNY, NIE JEST STRZEŻONY.
 7. OBIEKT MONITOROWANY.


POLITYKA PRYWATNOŚCI – PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Pokoje Gościnne Albatros
  ul. Adama Mickiewicza 57
  84-140 Jastarnia
  tel. 500 831 127, e-mail: albatros.jastarnia@wp.pl
 2. Celem przetwarzania jest:
  a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ośrodka w trakcie pobytu. 
  b. Wywiązywanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, pkt 1 litera a, b, c, d oraz f (prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).
 4. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
  a. Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator.
  b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
  c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.
  d. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych są:
  a. UM w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.
  b. Bank, w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.
 7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Życzymy udanego pobytu! 

KONTAKT

Pokoje Gościnne Albatros
Adama Mickiewicza 57
84-140 Jastarnia
tel. 58 67 53 056
kom. 500831127
email: albatros.jastarnia@wp.pl

DANE DO PRZELEWU

Tomasz Narkowicz
ul. Adama Mickiewicza 57
84-140 Jastarnia
Nr konta:
80 1240 5383 1111 0011 0600 0532